Modlitwy o ochronę przez drogocenną krew Jezusa

https://e-wiara.pl/modlitwy/litanie/litania-do-najswietszej-krwi-jezusa-chrystusa/

W ciągu dnia powinniśmy pamiętać, że Bóg pragnie nas nieustannie słuchać. Ale jak możemy rozmawiać z Bogiem w każdej minucie, kiedy jesteśmy ewidentnie zajęci?

Przede wszystkim, pociesza nas fakt, że ktoś, gdzieś na świecie, modli się. Kiedy poświęcamy czas na modlitwę, możemy połączyć się z innymi, a oni z kolei łączą się z nami, tak że w każdej minucie Bóg słyszy od nas przez innych.

Po drugie, rozumiemy, że nawet nasze dzieła mogą być formą modlitwy, jeśli wykonujemy je świadomie jako akty miłości. Jak zapewnia nas Katechizm: “Ten ‘modli się bez przerwy’, kto łączy modlitwę z uczynkami, a dobre uczynki z modlitwą”. Tylko w ten sposób możemy uznać za możliwą do zrealizowania zasadę nieustannej modlitwy” (KKK, 2745).

Niezależnie od tego, czy robimy pranie, czy przygotowujemy się do zebrania zarządu, czy opiekujemy się dziećmi, czy operujemy pacjenta, czy chodzimy do szkoły, czy uczymy w szkole, potrzebujemy Boga zawsze przy sobie. Zacznijmy od połączenia się ze wszystkimi kobietami na całym świecie, jednocząc modlitwę z naszymi dziełami, a nasze dobre uczynki z modlitwą.

modlitwa do krwi jezusa

Potężna modlitwa, którą należy odmówić przed modlitwą

“Wszechmogący Ojcze, umieszczam Krew Chrystusa przed moimi ustami zanim się modlę, aby moje modlitwy zostały oczyszczone zanim wstąpią na Twój Boski ołtarz”. – św. Maria Magdalena de Pazzi

Przy błogosławieniu się wodą święconą

“Przez tę Wodę Świętą i przez Twoją Przenajdroższą Krew, Panie Jezu, zmyj wszystkie moje grzechy”.

Kiedy wchodzisz lub wychodzisz z domu

“Drogocenna Krwi Jezusa, przelana za nas na Krzyżu, pobłogosław ten dom. Weź go pod swoją opiekę”.

Ofiarowanie Krwi Chrystusa

“Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na przebłaganie za moje grzechy i w błaganiu za święte dusze w czyśćcu i za potrzeby Kościoła Świętego”. – Raccolta

Modlitwa “Nieustanna” św. Katarzyny ze Sieny

“Krwi Chrystusa, oceanie Bożego miłosierdzia: Spłyń na nas! Krwi Chrystusa, najczystsza ofiaro: Wyproś nam wszelkie łaski! Krwi Chrystusa, nadziejo i schronienie grzeszników: Przebłagaj za nas! Krwi Chrystusa, rozkoszy świętych dusz: Pociągnij nas! Amen.”

Modlitwa Krwi Chrystusa w odpowiedzi na prośby od naszego Pana

“Drogi Jezu, poruszony impulsem miłości i z czystą intencją, pragnę pokryć moje skromne prace Twoimi zasługami i skąpać je w nadprzyrodzonym złocie Twojej Krwi Chrystusa. Pragnę poświęcić moje życie dla ratowania dusz i rozszerzania Twojej chwały i błagam Ojca Niebieskiego o tyle dusz, ile kropli Krwi przelałeś podczas swojej Męki.” – s. Josefa Menendez

Błaganie o Krew Jezusa

“Ojcze w niebie, niech wszyscy będziemy oczyszczeni przez zbawczą Krew Jezusa; niech nasze sumienia zostaną oczyszczone z martwych uczynków. Pismo Święte mówi, że zło jest pokonane przez Krew Baranka, więc prosimy, by Krew Jezusa pokryła wszystkich, którzy potrzebują ochrony (wszystkich cywilnych, religijnych i świeckich przywódców, nasze rodziny, przyjaciół, wrogów, wszystkich tych, za których obiecaliśmy się modlić i nas samych). Oznaczamy granice naszego narodu i odrzwia naszych kościołów, domów, szkół i miejsc pracy Krwią Chrystusa. Okrywamy również nasze pojazdy, aby nikt nigdy nie został przez nie zraniony. Dziękujemy Ci, Panie, za przelanie za nas Twojej Krwi. Niech Woda i Krew, które wypłynęły z boku Jezusa, stworzą chroniącą fontannę łaski, która płynie do nas bezpośrednio z tronu Boga. Przyjdź, Panie, i napełnij nas swoim Duchem Świętym”.

Modlitwa św. Faustyny

“O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako Źródło Miłosierdzia dla nas, ufam Tobie”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *