O naszym pastorze

czcigodny Klemens Nowakowski
23 sierpnia 1968

ul. Piechala Mariana 14
93-229 Łódź

Numery telefoniczne:
(48) 78 485 45 98
(48) 72 277 71 15

[email protected]